O nás

Proč Jericho, trubač a slogan „Boříme předsudky“.?

Nacházíme se v historické židovské čtvrti v Jemnici, proto název, který odkazuje na Palestinu a tím na židovskou obec. Založení čtvrti se datuje do 14. století a konec osídlení židy končí až s příchodem hitlerovské armády do Čech a odsunu židů do koncentračních táborů. Jde tedy skutečně o dlouhodobý historický odkaz.

Kolem roku 1550 př. n. l. došlo ke zničení města Jericha buď zemětřesením, nebo jeho dobytím. Vedle archeologických pramenů o zničení města existují i prameny biblické. Kniha Jozue popisuje dobytí Jericha zázrakem. Jozue dostal od Boha pokyny k jeho dobytí. Měl s vojskem po šest dní pochodovat jednou denně okolo města s průvodem kněží, kteří troubili na beraní rohy a nesli „archu úmluvy“. Sedmý den měli obejít město sedmkrát a nakonec měli všichni válečníci zakřičet válečný pokřik. Při tomto pokřiku se zdi Jericha zhroutily, válečníci vtrhnuli do nechráněného města a zničili ho. Zde jsme se inspirovaly v „nenásilném“ boření zdí troubením, či pokřikem, z čehož také vyplynul slogan pivotéky: „Boříme předsudky…“.

Trubač v našem logu má místo beraního rohu stylizovanou trubku, kterou znovu odkazujeme na boření zdí = předsudků.

 

Jakým způsobem chceme bořit předsudky?

Mnoho lidí hledí na pivo „přes prsty“ anebo má zažité názory / předsudky, které spíše „dědí“, než že by vycházely z vlastní zkušenosti a možnosti srovnání. Nabídkou kvalitních piv z Evropy i ze světa chceme všem ukázat, že pivo není jen Gambrinus nebo Kozel a další „česká“ piva, nýbrž že existují i jiná piva, s rozličnými chutěmi a že mohou být i na jiné úrovni. Tak jako je to například u vín.

Odkaz na facebook:
https://www.facebook.com/PivotekaJericho?fref=ts